Εκθέσεις | Exhibitions

    Ατομικές εκθέσεις:

·  25 - 29.09.2013
Ζωγραφικά έργα και video art
Αίθουσα «Αριστοτέλης» Δημαρχείου Χαλκίδας, Χαλκίδα

·  28 - 30.06.2012
Ζωγραφικά έργα και video art
Καφέ «Εν Φλωροινοι», Φλώρινα

    Επιλεγμένες ομαδικές εκθέσεις:

·  04.07. – 25. 08 2017


Ζωγραφικό έργο
Γκαλερί Λόλα Νικολάου, Θεσσαλονίκη

·  9 - 30.12.2016
Ζωγραφικό έργο
Αίθουσα τέχνης Τεχνοχώρος, Αθήνα 

·  10 – 14.05.2016 
Ζωγραφικά και ψηφιακά έργα
Εκθεσιακός χώρος ιδρύματος Παπανικολάου, Κομοτηνή

·  20 – 24.05.2015
Video Art
Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Αμυνταίου, Αμύνταιο

·  27.09 – 6.10.2012
Ζωγραφικά έργα
Κοιτώνες πρώην Στρατοπέδου Κόδρα, Θεσσαλονίκη

·  6 – 20.08.2012
Ζωγραφικό έργο
HOTEL ΜΙΜΑΛΩΝΕΣ», Λαιμός Πρεσπών

·  26.07 – 5.09.2012

Ζωγραφικά έργα
Γκαλερί Λόλα Νικολάου, Θεσσαλονίκη

·  15.06.2012
Ζωγραφικά έργα
Ολοήμερο Σχολείο Νεστορίου, Καστοριά


·  24 – 27.02.2012
Ζωγραφικά έργα
Δημοτικό σχολείο Ξινού Νερού, Φλώρινας

·  17.12.2011 – 20.01.2012
Ζωγραφικά έργα
Gallery 512, Πτολεμαΐδα

·  30.09 – 1.10.2011
Video Art
Πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά, Φλώρινα

·  29.04.2011
Φωτογραφία 
Πολιτιστικό κέντρο «Αλέξανδρος», Θεσσαλονίκη

·  1.12.2010 - 10.01.2011
“Ομαδική έκθεση του ΤΕΕΤ του ΠΔΜ”
Ζωγραφικά έργα
Πολιτιστικό κέντρο «Ο Αριστοτέλης», Φλώρινα

·  8 – 17.4.2010
“Πρώτη Φοιτητική Έκθεση” του ΤΕΕΤ του ΠΔΜ
Ψηφιακή τέχνη
Διοργάνωση: ΤΕΕΤ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας


·  7 – 14.07.2008
Ζωγραφικά έργα, Ομαδική εγκατάσταση 
Παλιό Οινοποιείο, Γιάλοβα - Πύλος 
----------------------------------------------------------------------------    Solo exhibitions

·  5 - 29.09.2013
Painting and Video Art

Cultural center 'Aristotle', Town Hall of Chalkis, Chalkis, Greece

·  28 - 30.06.2012
Painting and video art
Final examination artwork exhibition 2012, Department of Visual and Applied Arts, UOWM

"En Floroinoi" coffee shop, Florina, Greece

Selected group exhibitions

·  04.07. – 25. 08 2017
Painting
Lola Nikolaou gallery, Thessaloniki


·  9 - 30.12.2016
Painting
Tecnohoros art gallery,  Athens
·  10 – 14.05.2016
Paintings and Digital art 
Papanikolaou foundation showrooms, Komotini, Greece 

·  20 – 24.05.2015
Video Art
Old Primary School of Amyntaio, Amyntaio, Greece

·  27.09 – 6.10.2012

Paintings
Barracks Kodra, Thessaloniki, Greece
·  6 – 20.08.2012
Paintings
Hotel Mimalones, Laimos, Prespes, Greece

·  26.07 – 5.09.2012
Paintings
Lola Nikolaou Gallery, Thessaloniki, Greece


·  15.06.2012


Paintings
Primary School of Nestorio, Kastoria, Greece 

·  24 – 27.02.2012
Paintings
Primary School of Xino Nero, Florina, Greece

· 17.12.2011 – 20.01.2012

Paintings
Gallery 512, Ptolemais, Greece
· 30.09 – 01.10.2011  

Video Art
Former Camp Pavlos Melas, Florina, Greece

· 29.04.2011

Photography  
Cultural Center "Alexandros", Thessaloniki, Greece

· 1.12.2010 - 10.01.2011

“Group Exhibition of the Department of Visual and Applied Arts | UOWM”

Paintings
Paintings
Cultural center 'Aristotle', Florina, Greece

· 8 – 17.4.2010

"First Student Exhibition”
Department of Visual and Applied Arts, UOWM 
Digital Art
Municipal Market of Kypseli, Athens, Greece 


·  7 – 14.07.2008
Painting | Group art installation project

Old Brewery, Yalova – Pylos, Greece