10.19.2016

Οικεία πρόσωπα | Familiar faces

Οικεία πρόσωπα 
(Σειρά έξι ψηφιακών πορτραίτων)
Ψηφιακή τέχνη, 2016

Familiar faces
(Series of six digital portraits)
Digital art, 2016

Πορτραίτο 01 | Portrait 01

Πορτραίτο 02 | Portrait 02