9.18.2016

"Εποχές" | "Seasons"

Άνοιξη | Spring 
"Εποχές" 
(Σειρά τεσσάρων ψηφιακών πορτραίτων)
Ψηφιακή Τέχνη 
2016
Εικαστικός: Φαίδρα Εγγλέζου 

"Seasons"                                    
(Series of four digital portraits)
Digital Art
2016
Artist: Phaedra Englezou