5.02.2016

Ευτυχία | Happiness

Happiness

Ευτυχία
Ακρυλικό σε καμβά
20 x 15 εκ.
2009
Εικαστικός: Φαίδρα Εγγλέζου

Happiness

Acrylic on canvas
20 x 15 cm
2009
Artist: Phaedra EnglezouΣαγήνη | Seduction

Σαγήνη
Δίπτυχο
24 x 18 εκ.
2009

Seduction
Diptych
24 x 18 cm
2009

Seduction  01
Σαγήνη 01 | Seduction  01
Oil on canvas

 Seduction  02
 Σαγήνη 02 | Seduction - 02
Acrylic on canvas