3.23.2016

Η Πεντάμορφη και το Τέρας | Beauty and the Beast

Η Πεντάμορφη και το Τέρας
(Σειρά δύο ψηφιακών πορτραίτων)
Ψηφιακή Τέχνη
2016

Beauty and the Beast
(Series of two digital portraits)
Digital Art
2016

Μπέλα | Belle

3.12.2016

Η Λίμνη των Κύκνων | Swan Lake

Πριγκίπισσα Οντετ - Ο Λευκός Κύκνος
Princess Odette - The White Swan

Η Λίμνη των Κύκνων
(Σειρά ψηφιακών πορτραίτων)
Ψηφιακή Τέχνη
2016

Swan Lake
(Series of digital portraits)
Digital Art
2016

3.02.2016

Η Ωραία Κοιμωμένη | Sleeping Beauty

Princess Aurora
Πριγκίπισσα Ωρόρα | Princess Aurora

Η Ωραία Κοιμωμένη
(Σειρά τριών ψηφιακών πορτραίτων)
Ψηφιακή Τέχνη
2016

Sleeping Beauty
(Series of three digital portraits)
Digital Art
2016