2.05.2016

"Πορτραίτα Χωρίς Τίτλο" | 'Untitled Portraits'

«Πορτραίτο χωρίς τίτλο 01» | “Untitled portrait 01”

"Πορτραίτα χωρίς τίτλο"
(Σειρά ψηφιακών πορτραίτων)
Ψηφιακή Τέχνη 
2016

"Untitled Portraits"                                    
(Series of digital portraits)
Digital Art
2016


 «Πορτραίτο χωρίς τίτλο 02» | “Untitled portrait 02”

 «Πορτραίτο χωρίς τίτλο 03» | “Untitled portrait 03”

 «Πορτραίτο χωρίς τίτλο 04» | “Untitled portrait 04”

«Πορτραίτο χωρίς τίτλο 05» | “Untitled portrait 05”

 «Πορτραίτο χωρίς τίτλο 06» | “Untitled portrait 06”

 «Πορτραίτο χωρίς τίτλο 07» | “Untitled portrait 07"


«Πορτραίτο χωρίς τίτλο 08» | “Untitled portrait 08”


 «Πορτραίτο χωρίς τίτλο 09» | “Untitled portrait 09”


 «Πορτραίτο χωρίς τίτλο 10» | “Untitled portrait 10”
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου