2.27.2016

2.21.2016

"Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων" | 'Alice in Wonderland'

 "Αλίκη" | 'Alice'

"Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων" 
(Σειρά έξι ψηφιακών πορτραίτων)
Ψηφιακή Τέχνη
2016

"Alice in Wonderland"
(Series of six digital portraits)
Digital Art
2016

2.05.2016

"Πορτραίτα Χωρίς Τίτλο" | 'Untitled Portraits'

«Πορτραίτο χωρίς τίτλο 01» | “Untitled portrait 01”

"Πορτραίτα χωρίς τίτλο"
(Σειρά ψηφιακών πορτραίτων)
Ψηφιακή Τέχνη 
2016

"Untitled Portraits"                                    
(Series of digital portraits)
Digital Art
2016