10.23.2015

"Διασταυρούμενο βλέμμα" | 'Crossing Gaze'
'Διασταυρούμενο βλέμμα'
(Σειρά εικαστικών έργων)
Ακρυλικό σε καμβά
Εικαστικός: Φαίδρα Εγγλέζου

'Crossing Gaze'
(Series of paintings)
Acrylic on canvas
Artist: Phaedra Englezou

"Άντρας 01"
35 x 50 εκ.
2013

'Man 02'
35 x 50 cm
2013


"Άντρας 02"
40 x 30 εκ.
2013

'Man 02'
40 x 30 cm
2013


"Άντρας 03"
30 x 40 εκ.
2017

'Man 03'
30 x 40 cm
2017"Γυναίκα 01"
40 x 30 εκ.
2013

'Woman 01'
40 x 30 cm
2013


"Γυναίκα 02"
40 x 30 εκ.
2014

'Woman 02'
40 x 30 cm
2014"Γυναίκα 03"
40 x 50 εκ.
2017

'Woman 03' 
40 x 50 cm
2017

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου