10.23.2015

Διασταυρούμενο βλέμμα | Crossing Gaze

Διασταυρούμενο βλέμμα
(Σειρά εικαστικών έργων)
Ακρυλικό σε καμβά

Crossing Gaze

(Series of paintings)
Acrylic on canvas


Άντρας 01
35 x 50 εκ.
2013

Man 01
35 x 50 cm
2013 Άντρας 02
40 x 30 εκ.
2013

Man 02
40 x 30 cm
2013


Άντρας 03
30 x 40 εκ.
2017

Man 03
30 x 40 cm
2017


Γυναίκα 01
40 x 30 εκ.
2013

Woman 01
40 x 30 cm
2013


Γυναίκα 02
40 x 30 εκ.
2014

Woman 02
40 x 30 cm
2014


Γυναίκα 03
40 x 50 εκ.
2017

Woman 03
40 x 50 cm
2017

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου