10.19.2015

"Γνήσιο Δέρμα" | "Genuine Leather"

"Γνήσιο Δέρμα"
Ασπρόμαυρη φωτογραφία
2009

"Genuine Leather
Black and White Photography
2009

"Γνήσιο Δέρμα"
"Γνήσιο Δέρμα 01" | "Genuine Leather 01"
"Γνήσιο Δέρμα"
"Γνήσιο Δέρμα 02" | "Genuine Leather 02"
"Γνήσιο Δέρμα"
"Γνήσιο Δέρμα 03" | "Genuine Leather 03"


Γνήσιο Δέρμα 
Στο έργο μου με τίτλο «Γνήσιο Δέρμα», κάνω χρήση της εν λόγω ετικέτας, αντικαθιστώντας το εκάστοτε προϊόν που περιγράφει, με γυμνές γυναίκες. Σκοπός μου είναι να ευαισθητοποιεί ο θεατής σχετικά με την εκμετάλλευση της ανθρώπινης σάρκας και το εμπόριο αυτής. Τα άτομα που μεταφορικά φέρουν την ετικέτα «Γνήσιο Δέρμα» είναι  θύματα εκμετάλλευσης, και οδηγούνται στην πορνεία, χωρίς τη θέλησή τους. Οι προσδοκίες από την έκθεση του έργου αυτού είναι να κατανοήσει ο θεατής την αναγκαιότητα της αντίθεσής του στο εμπόριο λευκής σαρκός και στην καταπάτηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Genuine Leather 
The project entitled "Genuine Leather" is using this label, replacing the product in question, with naked women. My aim is to sensitize the viewer on the exploitation of human flesh. People who metaphorically are labeled as "Genuine Leather" is exploited and driven to prostitution involuntarily. The intention of this project is to make the viewer realize the necessity of their opposition to human trafficking and to the violation of human dignity.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου