10.19.2015

Γνήσιο Δέρμα | Genuine Leather

Γνήσιο Δέρμα
Ασπρόμαυρη φωτογραφία
2009

Genuine Leather
Black and White Photography
2009

"Γνήσιο Δέρμα"
"Γνήσιο Δέρμα 01" | "Genuine Leather 01"
"Γνήσιο Δέρμα"
"Γνήσιο Δέρμα 02" | "Genuine Leather 02"
"Γνήσιο Δέρμα"
"Γνήσιο Δέρμα 03" | "Genuine Leather 03"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου