10.19.2015

"Πάντοτε με τη Μάσκα" | "Always with the Mask on"

"Η Μάσκα"
"Πάντοτε με τη Μάσκα"
Ασπρόμαυρη φωτογραφία
2008


"Always with the Mask on"
Black and White Photography
2008


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου