10.23.2015

"Διασταυρούμενο βλέμμα" | 'Crossing Gaze'
'Διασταυρούμενο βλέμμα'
(Σειρά εικαστικών έργων)
Ακρυλικό σε καμβά
Εικαστικός: Φαίδρα Εγγλέζου

'Crossing Gaze'
(Series of paintings)
Acrylic on canvas
Artist: Phaedra Englezou

"Άντρας 01"
35 x 50 εκ.
2013

'Man 02'
35 x 50 cm
2013


"Άντρας 02"
40 x 30 εκ.
2013

'Man 02'
40 x 30 cm
2013


"Άντρας 03"
30 x 40 εκ.
2017

'Man 03'
30 x 40 cm
2017"Γυναίκα 01"
40 x 30 εκ.
2013

'Woman 01'
40 x 30 cm
2013


"Γυναίκα 02"
40 x 30 εκ.
2014

'Woman 02'
40 x 30 cm
2014"Γυναίκα 03"
40 x 50 εκ.
2017

'Woman 03' 
40 x 50 cm
2017

"Στιγμές" | "Sharing Moments"

"Στιγμές"

"Στιγμές"
Μικτή Τεχνική
Ψηφιακή Τέχνη σε Πλέξιγκλας
50 x 50 εκ.
2010


"Sharing Moments"
Mixed Media
Digital Art on Plexiglass
50 x 50 cm
2010"Στο Δάσος" (Σειρά εικαστικών έργων) | 'Into the woods' (Series of paintings)

"Στο Δάσος" 
(Σειρά εικαστικών έργων) 
Εικαστικός: Φαίδρα Εγγλέζου

'Into the woods'  
(Series of paintings)
Artist: Phaedra Englezou


"Στο Δάσος" - "Περίπατος στο δάσος"
"Περίπατος στο δάσος"
Ακρυλικό σε καμβά
95 x 95 εκ.
2013


"Walk in the woods" 
Acrylic on Canvas
95 x 95 cm
2013


"Στο Δάσος" | "Κορίτσι στο δάσος"

"
Κορίτσι στο δάσος" 

Ακρυλικό σε καμβά
100 x 66 εκ.
2011


"Girl in the Woods" 

Acrylic on Canvas 
100 x 66 cm
2011

"Hidden Truth" - “Κρυμμένη Αλήθεια"
"Κρυμμένη Αλήθεια" 
(Σειρά δέκα ζωγραφικών έργων με βίντεο)
Ακρυλικό σε καμβά
100 x 142 εκ.
2012
Εικαστικός: Φαίδρα Εγγλέζου


"Hidden Truth"
(Series of ten paintings with video)
Acrylic on canvas
100 x 142 cm
2012
Artist: Phaedra Englezou


Άντρας 01 | Man 01

Γυναίκα 01 | Woman 01Άντρας 02 | Man 02

Γυναίκα 02 | Woman 02

Άντρας 03 | Man 03

Γυναίκα 03 | Woman 03
Άντρας 04 | Man 04

Γυναίκα 04 | Woman 04
Άντρας 05 | Man 05
Γυναίκα 05 | Woman 05


"Κρυμμένη Αλήθεια" - Σειρά εικαστικών έργων | "Hidden Truth" - Series of paintings

"Κρυμμένη Αλήθεια"
Σειρά εικαστικών έργων
Εικαστικός: Φαίδρα Εγγλέζου


"Hidden Truth"  
Series of paintings
Artist: Phaedra Englezou

"Κρυμμένη Αλήθεια - Γυναίκα #11"
"Γυναίκα 11"
Λάδι σε καμβά
20x20 εκ.
2011


"Woman 11"
Oil on canvas
20x20 cm
2011


10.21.2015

| "O λαβύρινθος της ψυχής" (Σειρά εικαστικών έργων) | 'Spirit Maze' (Series of paintings)"O λαβύρινθος της ψυχής"
(Σειρά εικαστικών έργων)

Ακρυλικό σε καμβά


'Spirit Maze'
(Series of paintings)

Acrylic on canvas


"Μοιραζόμενοι το Όνειρο"
152 x 125 εκ.
2014

'Sharing the Dream'
152 x 125 cm
2014
Λεπτομέρεια - "O λαβύρινθος της ψυχής" - "Μοιραζόμενοι το Όνειρο"
Λεπτομέρεια | Detail
Λεπτομέρεια - "O λαβύρινθος της ψυχής" - "Μοιραζόμενοι το Όνειρο"
Λεπτομέρεια | Detail
Λεπτομέρεια - "O λαβύρινθος της ψυχής" - "Μοιραζόμενοι το Όνειρο"
Λεπτομέρεια | Detail
Λεπτομέρεια - "O λαβύρινθος της ψυχής" - "Μοιραζόμενοι το Όνειρο"
Λεπτομέρεια | Detail

«Καθοριστική Στιγμή»
142 x 96 εκ.
2014

"Defining Moment"
142 x 96 cm
2014


"Καλωσορίσατε στον Παράδεισο "
50 x 70 εκ.
2010

'Welcome to Paradise'
50 x 70 cm
2010

"Κορίτσι Χαμένο"
47 x 72 εκ.
2010

'Lost Girl'
47 x 72 cm
2010

10.19.2015

"Λήθη" | "Oblivion"

"Λήθη"
"Λήθη 01" | "Oblivion 01"
"Λήθη" 
Λαδοπαστέλ σε καμβά
15 x 20 εκ.
2010"Oblivion" 
Oil pastel on Canvas
15 x 20 cm
2010

"Λήθη 02" | "Oblivion 02"


"Οι Μοίρες" | "The Fates"

"Οι Μοίρες"
Ακρυλικό σε καμβά
139 x 102 εκ.
2010

"The Fates" 
Acrylic on Canvas
139 x 102 cm
2010


"Πουέντ" | 'Point Shoe'


Πουέντ

"Πουέντ"
Γύψος και Χαλκός
Ύψος: 50 εκ.
2009

'Point Shoe'
Gypsum and Copper
Height: 50 cm
2009

"Καθρέφτης" | "Mirror"

Καθρέφτης

"Καθρέφτης"
Λάδι σε καμβά

40 x 30 εκ.
2009"Mirror"
Oil on Canvas
40 x 30 cm
2009
 

"Πάντοτε με τη Μάσκα" | "Always with the Mask on"

"Η Μάσκα"
"Πάντοτε με τη Μάσκα"
Ασπρόμαυρη φωτογραφία
2008


"Always with the Mask on"
Black and White Photography
2008


"Γνήσιο Δέρμα" | "Genuine Leather"

"Γνήσιο Δέρμα"
Ασπρόμαυρη φωτογραφία
2009

"Genuine Leather
Black and White Photography
2009

"Γνήσιο Δέρμα"
"Γνήσιο Δέρμα 01" | "Genuine Leather 01"
"Γνήσιο Δέρμα"
"Γνήσιο Δέρμα 02" | "Genuine Leather 02"
"Γνήσιο Δέρμα"
"Γνήσιο Δέρμα 03" | "Genuine Leather 03"


"Το Μυστικό" | "The Secret"

"Το Μυστικό"
Ασπρόμαυρη φωτογραφία
2008

"The Secret"
Black and White Photography
2008

"Το Μυστικό"
"Το Μυστικό 01" | "The Secret 01" 
"Το Μυστικό"
"Το Μυστικό 02" | "The Secret 02" 
"Το Μυστικό"
"Το Μυστικό 03" | "The Secret 03"